KTH är en myndighet

Förutom att KTH som övriga högskolor och universitet i Sverige följer de lagar och regler som finns samlade i högskoleförordningen och högskolelagen, så lyder också KTH som myndighet under förvaltningslagen. KTH har också egna regler och föreskrifter som är gemensamma för studenter och anställda. Du kan läsa mer om dem här.