Det är mycket viktigt att du närvarar vid uppropet när du börjar på KTH så att du inte riskerar att förlora din studieplats. Uppropet äger rum ett par veckor före terminsstarten och är obligatoriskt. Ta med legitimation! Alla program har samma datum för uppropet. Om du av någon anledning inte kan delta, måste du ha beviljats dispens i förväg av din studievägledare.

Kurs- och terminsregistrering
Registrering sker under inskrivningen på terminens första dag. Mer information om inskrivning får du här.
Inför varje ny termin och ny kurs som du ska läsa ska du registrera dig. Du gör själv dina registreringar via en länk i personliga menyn på KTH:s webb här. Det innebär att du meddelar att du tänker läsa program och kurser som du är antagen till. Terminsregistrering är nödvändig för att du sedan ska kunna registrera dig på kurs. Kursegistrering är i sin tur nödvändig för att du till exempel ska kunna anmäla dig till salstenta och för att dina resultat ska kunna rapporteras in. Registreringarna är också en förutsättning för att få ut beviljat studiemedel från CSN.