Läsårets milstolpar

Läsåret är indelat i fyra perioder. Varje period är ca 10 veckor. I början ligger sju till åtta veckor med undervisning och egna studier, sedan följer tre till fyra dagar utan någon undervisning. Varje period avslutas med en ca sju dagar lång examinationsperiod. Exakta datum för tentaperioderna (som det också kallas) hittar du här.

Dags för examination

Visste du att …

... du måste anmäla dig till examinationer?

Vanligast är att du måste  anmäla dig i förväg till examinationstillfället. För skriftliga tentamina är det obligatorisk anmälan som du gör via den personliga menyn. Men eftersom inte alla examinationer läggs upp för anmälan den vägen, är det mycket viktigt att du kollar vad som gäller för respektive kurs. ( Länk personliga menyn)

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... du måste känna till examinationsreglerna?

Du är skyldig att känna till och följa de regler som gäller för examination vid KTH. Det gäller bland annat vad som krävs för att delta i examinationer och vilka hjälpmedel som är tillåtna. Läs mer om regler för skriftlig tentamen.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... du kan göra om din examination?

Du har rätt att göra om din examination om du har blivit underkänd.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Fusk och plagiering

Visste du att …

... du inte får ha mobilen med under salstentan?

Varken mobiltelefoner, smartwatches, läsplattor eller liknande,får tas med till den plats där du skriver din salstenta. De räknas som ”otillåtna hjälpmedel”. Det hjälper inte att de är avstängda. Om du har med dig en mobil, kan det leda till avstängning. Bäst är såklart att inte ta med dem överhuvudtaget.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... plagiering ofta sker av misstag?

Slarv, stress och okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till att studenter kopierar in plagierat material i rapporter och uppsatser, men det är ingen giltig anledning vid en prövning i disciplinnämnden.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... att KTH har verktyg som hittar plagiat?

För att upptäcka plagiat använder sig KTH bland annat av ett automatiserat textmatchningsverktyg som används på ett stort antal svenska universitet och högskolor.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... du måste hänvisa dina källor?

Det är förbjudet att använda sig av en annan persons idéer, arbete eller delar av dessa utan att hänvisa till källan.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... reglerna är samma överallt?

De lagar som gäller på KTH är desamma som på alla högskolor och universitet i Sverige, och som bland annat finns samlade i högskoleförordningen och högskolelagen. KTH har också sina egna regler.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Examination FAQ

Hur anmäler jag mig till en salstenta?

Svar: Du kan anmäla eller avanmäla dig till salstentor via personliga menyn här. Anmälan till salstentor är normalt öppen mellan fyra och två veckor innan tentadagen, tiderna sätts för varje enskild examination och varje institution har sina egna rutiner.

Jag har fått underkänt på en salstenta

Var kan jag hitta datum för nästa tentatillfälle?

Svar: Om du vill hitta datum för salstenta- eller omtenta kan du göra en sökning i schemasystemet. Läs mer om Schema här.

Jag har kommit efter med mina studier

Vad ska jag göra?

Svar: Kommer du efter i dina studier ska du i första hand kontakta studievägledaren på ditt program. Hitta studievägledare här.

Jag måste fått fel betyg

Jag upplever det som att jag fått en orättvis bedömning av mitt arbete.

Svar: Betygssättning är ett myndighetsbeslut som inte kan överklagas, men som student kan du begära omprövning. En student har alltid rätt att få betyget motiverat av examinatorn. Hur motiveringen ges bestäms av examinator.