Examination FAQ

Hur anmäler jag mig till en salstenta?

Svar: Du kan anmäla eller avanmäla dig till salstentor via personliga menyn här. Anmälan till salstentor är normalt öppen mellan fyra och två veckor innan tentadagen, tiderna sätts för varje enskild examination och varje institution har sina egna rutiner.

Jag har fått underkänt på en salstenta

Var kan jag hitta datum för nästa tentatillfälle?

Svar: Om du vill hitta datum för salstenta- eller omtenta kan du göra en sökning i schemasystemet. Läs mer om Schema här.

Jag har kommit efter med mina studier

Vad ska jag göra?

Svar: Kommer du efter i dina studier ska du i första hand kontakta studievägledaren på ditt program. Hitta studievägledare här.

Jag måste fått fel betyg

Jag upplever det som att jag fått en orättvis bedömning av mitt arbete.

Svar: Betygssättning är ett myndighetsbeslut som inte kan överklagas, men som student kan du begära omprövning. En student har alltid rätt att få betyget motiverat av examinatorn. Hur motiveringen ges bestäms av examinator.

Flera kurser samtidigt

Vad gör jag om mina kurser krockar?

Svar: På KTH läser du ofta två till tre kurser samtidigt, vilket gör att du måste planera dina studier redan från start. Inom ordinarie programplan ska schemakrockar inte behöva hända, men valfria kurser och omläsning av kurser kan göra att det blir så. Prata med din studievägledare och studieplanera före varje terminstart.

Grupparbete

Grupparbetet fungerar inte, vad ska jag göra?

Svar: Ofta jobbar du med projektarbete i grupp. Här kan du få tips om hur du kan tänka kring det. Läs mer om studenträtt på KTH-webben här.