Fusk och plagiering

Visste du att …

... du inte får ha mobilen med under salstentan?

Varken mobiltelefoner, smartwatches, läsplattor eller liknande,får tas med till den plats där du skriver din salstenta. De räknas som ”otillåtna hjälpmedel”. Det hjälper inte att de är avstängda. Om du har med dig en mobil, kan det leda till avstängning. Bäst är såklart att inte ta med dem överhuvudtaget.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... plagiering ofta sker av misstag?

Slarv, stress och okunskap om hur källmaterial ska användas kan leda till att studenter kopierar in plagierat material i rapporter och uppsatser, men det är ingen giltig anledning vid en prövning i disciplinnämnden.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... att KTH har verktyg som hittar plagiat?

För att upptäcka plagiat använder sig KTH bland annat av ett automatiserat textmatchningsverktyg som används på ett stort antal svenska universitet och högskolor.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... du måste hänvisa dina källor?

Det är förbjudet att använda sig av en annan persons idéer, arbete eller delar av dessa utan att hänvisa till källan.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... reglerna är samma överallt?

De lagar som gäller på KTH är desamma som på alla högskolor och universitet i Sverige, och som bland annat finns samlade i högskoleförordningen och högskolelagen. KTH har också sina egna regler.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej