Läsåret är indelat i fyra perioder.Varje period är ca 10 veckor. I början ligger sju till åtta veckor med undervisning och egna studier, sedan följer tre till fyra dagar utan någon undervisning. Varje period avslutas med en ca sju dagar lång examinationsperiod. Exakta datum för tentaperioderna (som det också kallas) hittar du här.