Dags för examination

Visste du att …

... du måste anmäla dig till examinationer?

Vanligast är att du måste  anmäla dig i förväg till examinationstillfället. För skriftliga tentamina är det obligatorisk anmälan som du gör via den personliga menyn. Men eftersom inte alla examinationer läggs upp för anmälan den vägen, är det mycket viktigt att du kollar vad som gäller för respektive kurs. ( Länk personliga menyn)

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... du måste känna till examinationsreglerna?

Du är skyldig att känna till och följa de regler som gäller för examination vid KTH. Det gäller bland annat vad som krävs för att delta i examinationer och vilka hjälpmedel som är tillåtna. Läs mer om regler för skriftlig tentamen.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej

Visste du att …

... du kan göra om din examination?

Du har rätt att göra om din examination om du har blivit underkänd.

10 respondenter
har svarat ja har svarat nej