Kontaktuppgifter för stöd

Centrala studievägledningen

Centrala studievägledningen arbetar främst med att vägleda blivande KTH-studenter och med att samordna förebyggande insatser för KTH-studenter. Om du är Sfinx eller Sport campus student är det dit du vänder dig till i första hand. Läs mer här.

FUNKA

Du som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att få kompensatoriskt stöd. Stödet kan t ex vara i form av anpassad tentamen, anteckningsstöd, talböcker eller mentorsstöd. Kontakta samordnare för funktionsnedsättning på Funka för ett personligt möte via e-post funka@kth.se. Läs mer här.

Studenthälsan

Hos Studenthälsan Avonova kan du kostnadsfritt få stöd och hjälp med studierelaterade svårigheter av sjuksköterska och kurator som har tystnadsplikt. Med studierelaterade problem menas allt som påverkar dig så att dina studier blir lidande. Det kan gälla sociala, existentiella, medicinska och personliga frågor. Kontakta Studenthälsan Avonova via e-post : studenthalsan-kurator@avonova.se eller studenthalsan-skoterska@avonova.se . Mer information finns här.

Studievägledare på program

Om du redan går på ett program på KTH kan du träffa en studievägledare om du har frågor kring studieplanering eller tankar kring karriärmål, vill ha information kring kursval eller studieuppehåll, särskilt stöd etc. Mer information hittar du här.